Ekvador

Marijini obroci djeluju u 20 država na četiri kontinenata.

Ekvador

U teoriji, osnovno obrazovanje besplatno je za svu ekvadorsku djecu. U praksi, škole često naplaćuju naknade koje pokrivaju troškove knjiga, nastavnih materijala i komunalnih usluga. To mnoge siromašne obitelji sprječava da pošalju svoju djecu u školu.

Marijini obroci potiču djecu iz sirotinjskih četvrti da pohađaju školu, posebno ranjive djevojčice.

Naš rad

Dijelimo dnevne obroke u glavnom gradu države, Quitu.

Početak djelovanja

Naš utjecaj

Naš partner

2010

više od 360 djece prima Marijine obroke.

Zaklada Cristo Misionero Orante

Jeste li znali?

1,5 milijuna Ekvadoraca živi u ekstremnom siromaštvu i ne bi mogli zadovoljiti svoje prehrambene potrebe čak i da potroše sve što imaju na hranu.