Stvorite račun / Prijava

Osjećaj se kao kod kuće!

Trenutno pregledavaš našu hrvatsku stranicu, ali naša obitelj seže diljem svijeta.

Kako bi bio siguran da podržavaš lokalnu organizaciju Mary’s Meals, molim te odaberi svoju zemlju s popisa u nastavku.

Ako ne vidiš svoju zemlju, nemoj brinuti! Možeš koristiti naš Međunarodni site.

Uvjeti Korištenja

Ovaj pravilnik (zajedno s Pravilima o zaštiti privatnosti i Pravilima o korištenju kolačića web-mjesta) objašnjava Uvjete korištenja web-mjesta Mary's Meals.

Pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja prije početka korištenja stranica ovog web-mjesta.

Korištenjem web-mjesta Marijini obroci pristajete na ove Uvjete korištenja. Ukoliko ne pristajete na ove Uvjete korištenja, nemojte koristiti web-mjesto Mary's Meals.

Mary's Meals

Ovim web-mjestom upravlja udruga Mary’s Meals International ("Mi", „Nas“, “Naše”). Mi smo dobrotvorna udruga registrirana u Škotskoj (br. SC045223) i ograničena jamstvom (br. SC488380), sa sjedištem na adresi Craig Lodge, Dalmally, Argyll, PA33 1AR. Poslovanje obavljamo pod nazivom “Mary’s Meals (Marijini obroci)”.

Pristup našem web-mjestu

Pristup našem web-mjestu dobiva se na ograničeno vrijeme, a uslugu koju pružamo na našem web-mjestu možemo povući ili mijenjati bez prethodnog upozorenja (u skladu s niže navedenim). Mi nismo odgovorni za nedostupnost našeg web-mjesta iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku i za trajanje nedostupnosti. Ukoliko je potrebno, pristup našem web-mjestu može biti obustavljen, ili se web-mjesto može zatvoriti na neodređeno vrijeme.

Vi ste odgovorni za omogućavanje Vašeg pristupa našem web-mjestu. Vi ste također odgovorni za upoznavanje svih osoba koje pristupaju našem web-mjestu putem Vaše internetske veze s ovim uvjetima te za njihovo postupanje u skladu s njima.

Prava intelektualnog vlasništva

“Mary’s Meals” registrirani je zaštitni znak udruge Mary’s Meals.

Mi smo vlasnik ili nositelj licence svih prava intelektualnog vlasništva na web-mjestu Marijini obroci te svih materijala objavljenih na tom web-mjestu, osim ako je posebno navedeno drugačije. Ti posebni sadržaji zaštićeni su zakonima i sporazumima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima iz cijeloga svijeta. Sva takva prava su pridržana.

Licence

Dopušteno Vam je ispisivati i preuzimati materijale s naših stranica za vlastitu uporabu pod sljedećim uvjetima:

 • preuzeti materijali moraju se koristiti u nekomercijalne [ili dobrotvorne] svrhe,
 • preuzeti materijali (tekstovi ili slike) ne smiju se mijenjati ni na koji način,
 • preuzeti materijali moraju se koristiti u istom kontekstu u kojem se pojavljuju na web-mjestu Marijinih obroka, bilo u smislu odnosa na predmetni tekst ili u nekom drugom smislu,
 • preuzete materijale ne smijete koristiti na uvredljiv način ili na način koji bi mogao biti pogrdan ili imati negativni učinak na reputaciju Marijinih obroka i
 • obvezni ste navesti Marijine obroke kao izvor preuzetih materijala, uz navođenje svih relevantnih izjava o zaštitnim znakovima i autorskim pravima te uz sljedeći napis

“Reproducirano uz dopuštenje Marijinih obroka. Sva prava pridržana.”

Osim ako je navedeno drugačije, vlasnik autorskih prava i ostalih prava intelektualnog vlasništva za sve materijale na ovom web-mjestu (uključujući bez ograničenja i fotografije i slike/crteže) je udruga Mary’s Meals ili naši davatelji licenci. Bilo kakva uporaba materijala s našeg web-mjesta koja nije u skladu s ovom licencom u bilo koje svrhe nije dozvoljena bez pisanog odobrenja Mary’s Meals. Ukoliko prekršite bilo koji uvjet ove licence, Vaša dozvola za korištenje ovog web-mjesta automatski prestaje vrijediti te odmah morate uništiti sve materijale preuzete ili ispisane s naših stranica.

Ako imate bilo kakvih pitanja o načinu na koji smijete koristiti materijale preuzete s ovog web-mjesta, svakako nas kontaktirajte.

U skladu s gore navedenim, ni jedan dio ovog web-mjesta ne smije se reproducirati ili pohraniti ni na kojem drugom web-mjestu, ili se uključiti u bilo koji javni ili privatni elektronički sustav ili uslugu za pohranu bez prethodnog pisanog odobrenja Mary's Meals. Sva prava koja nisu eksplicitno dodijeljena u ovim Uvjetima pridržana su.

Oslanjanje na objavljene informacije

Komentari/izjave i drugi materijali koji se objavljuju na našim stranicama nisu namijenjeni kao savjeti na koje bi se trebalo osloniti. U skladu s time, mi odbijamo bilo kakvu pravnu ili drugu odgovornost koja izvire iz bilo kakvog oslanjanja na takve materijale od strane bilo kojeg posjetitelja našeg web-mjesta, ili od strane bilo koje osobe u bilo kojoj mjeri upoznatoj sa sadržajima na našim stranicama.

Podaci o vama

Podatke o Vama obrađujemo u skladu s našim Pravilima o zaštiti privatnosti. Korištenjem našeg web-mjesta pristajete na takvu obradu i jamčite da su svi podaci koje nam pružite točni.

Učitavanje materijala na naše web-mjesto

Svi materijali koje učitate, odnosno prenesete na naše web-mjesto smatraju se ne-tajnima i zakonom nezaštićenima te ih imamo pravo koristiti, kopirati, distribuirati i prenositi trećim stranama u bilo koje svrhe. Također pridržavamo pravo na otkrivanje Vašeg identiteta svim trećim stranama koje tvrde da bilo kakav materijal koji ste Vi objavili ili prenijeli na naše stranice krši njihova prava intelektualnog vlasništva ili njihova prava na privatnost.

Mi nismo pravno ili drugačije odgovorni prema bilo kojoj trećoj strani za sadržaj ili točnost materijala koje ste Vi ili bilo koji drugi korisnik objavili na našim stranicama.

Pridržavamo pravo da s našeg web-mjesta uklonimo sve Vaše materijale ili objave, ukoliko prema našem mišljenju ti materijali nisu prikladni za web-mjesto Mary's Meals.

Virusi, hakiranje i drugi prijestupi

Naše web-mjesto ne smijete zlouporabiti svjesno na njega šaljući viruse, trojanski softver, crve, logične bombe ili druge zlonamjerne ili tehnološki štetne materijale. Ne smijete pokuša(va)ti neovlašteno pristupati našim stranicama, poslužitelju na kojemu se nalaze, ili bilo kom poslužitelju, računalu ili bazi podataka spojenoj na naše web-mjesto. Naše web-mjesto ne smijete napasti putem programa za uskraćivanje usluga ili distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga.

O svim kršenjima ovog propisa obavijestit ćemo nadležna tijela za provedbu zakona te surađivati s njima odajući im Vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, Vaše pravo pristupanja našim stranicama odmah prestaje.

Mi nismo odgovorni za bilo kakve gubitke ili štete prouzročene distribuiranim napadom putem programa za uskraćivanje usluga, virusima ili drugim tehnološki štetnim materijalima koji bi mogli zaraziti Vaše računalo/računalnu opremu, računalne programe, podatke ili drugi vlasnički materijal/imovinu uslijed Vašeg korištenja našeg web-mjesta ili Vašeg preuzimanja materijala objavljenih na našim stranicama, ili na drugim internetskim stranicama povezanih s našim web-mjestom.

Povezivanje s web-mjestom Mary's Meals

Dozvoljeno Vam je postaviti poveznicu na našu početnu stranicu, ukoliko to napravite na ispravan, legalan način i ukoliko to ne narušava i ne iskorištava našu reputaciju. Poveznicu ne smijete postaviti na način koji bi s naše strane sugerirao bilo koji oblik suradnje, dozvole ili odobrenja, ako isti ne postoji. Pridržavamo pravo na povlačenje dozvole povezivanja s našim web-mjestom bez prethodnog upozorenja.

Ako želite koristiti bilo kakve materijale s naših stranica koji nisu gore navedeni, kontaktirajte nas.

Poveznice s web-mjesta Mary's Meals

Poveznice s naših stranica do drugih web-mjesta i resursa trećih strana stavljene su na naše stranice isključivo za Vašu pogodnost. Kada koristite te poveznice, napuštate web-mjesto Mary's Meals. Mi nemamo nikakve kontrole nad sadržajem tih web-mjesta ili resursa te ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za njih ili za gubitke ili štete nastale uslijed Vašeg korištenja tih web-mjesta ili resursa.

Izjava o odricanju odgovornosti

Iako udruga Mary's Meals nastoji osigurati točnost informacija na našim stranicama, ne jamčimo za točnost i cjelovitost materijala na njima. Udruga Mary's Meals može mijenjati materijale na svom web-mjestu u svakom trenutku i bez prethodnog upozorenja. Materijali na našim stranicama mogu biti neažurirani. Mi se ne obvezujemo na ažuriranje tih materijala.

Odgovornost udruge Mary's Meals

Materijali na našim stranicama prikazani su bez ikakvih jamstava, tvrdnji ili garancija o njihovoj točnosti. Ovime u okviru predviđenom zakonom izričito isključujemo:

 • Sve tvrdnje, garancije/jamstva i ostale uvjete koji bi drugačije mogli biti implicirani statutom udruge, općim pravom ili pravom pravičnosti.
 • Bilo kakva odgovornost za sve neposredne, posredne ili posljedične gubitke ili štete koje pretrpi bilo koji korisnik u vezi s našim web-mjestom ili u vezi korištenja, nemogućnosti korištenja, ili rezultata korištenja našeg web-mjesta, svih povezanih web-mjesta i materijala na web-mjestu, uključujući bez ograničenja i odgovornost za:
 • gubitak dohotka ili prihoda,
 • gubitak u poslovanju,
 • gubitak dobiti ili ugovora,
 • gubitak pretpostavljenih ušteda,
 • gubitak podataka,
 • gubitak goodwilla,
 • izgubljeno vrijeme za rukovoditelje ili u uredu i
 • sve ostale gubitke ili štete, nastale na bilo koji način, bez obzira jesu li uzrokovane deliktom (uključujući nemar), kršenjem ugovora ili na neki drugi način, čak i ako su bile pretpostavljane, pod uvjetom da ovaj uvjet ne onemogućuje potraživanja za gubitke ili štete na Vašoj materijalnoj imovini, ili bilo kakva druga potraživanja za neposredne financijske gubitke koja nisu isključena nekom od gore navedenih kategorija.

Ovo ne utječe na našu odgovornost u slučaju smrti ili osobne povrijede uslijed našeg nemara, niti na našu odgovornost u slučaju lažnog tumačenja ili predstavljanja, ili sve ostale odgovornosti koje se, u skladu s mjerodavnim pravom, ne mogu isključiti ili ograničiti.

Nadležnost i mjerodavno pravo

Sudovi Škotske imat će izričitu nadležnost nad svim potraživanjima koja izviru iz posjeta našim stranicama ili se odnose na njega, iako pridržavamo pravo na podizanje tužbe protiv Vas u slučaju Vašeg kršenja ovih Uvjeta u Vašoj zemlji prebivališta ili bilo kojoj drugoj relevantnoj zemlji.

Za ove Uvjete korištenja i sve sporove ili potraživanja koji izviru iz njih ili su u vezi s njima ili njihovim sadržajem ili sastavljanjem (uključujući sporove ili potraživanja koji se ne odnose na ugovore) nadležni su i tumače se u skladu sa zakonima Škotske.

Ažuriranja

Ove Uvjete korištenja možemo ažurirati u svakom trenutku, izmjenama i dopunama ove stranice. Od Vas se očekuje da s vremena na vrijeme provjerite ovu stranicu da biste uočili sve promjene u tekstu na njoj, s obzirom da su one za Vas obvezujuće. Neke odredbe u ovim Uvjetima korištenja mogu biti nadjačane odredbama ili obavijestima objavljenim na drugim stranicama ovog web-mjesta.

Vaši upiti

Ako imate bilo kakvih pitanja o materijalima koji se pojavljuju na našem web-mjestu, kontaktirajte nas.

Hvala Vam na posjeti našem web-mjestu.