Stvorite račun / Prijava

Osjećaj se kao kod kuće!

Trenutno pregledavaš našu hrvatsku stranicu, ali naša obitelj seže diljem svijeta.

Kako bi bio siguran da podržavaš lokalnu organizaciju Mary’s Meals, molim te odaberi svoju zemlju s popisa u nastavku.

Ako ne vidiš svoju zemlju, nemoj brinuti! Možeš koristiti naš Međunarodni site.

Volonterka Maureen miješa pun kotao vruće kaše

Iskustvo kuharice Maureen iz Kenije

U kuhinji Osnovne škole Kipkaren, Maureen i ostali volonteri pripremaju obroke i miješaju kukuruz za 1300 učenika, potaknuti mogućnošću za topao i zdrav Marijin obrok.

Objavljeno

Maureen je postala kuharica volonterka 2018. kada ju je njezina susjeda, bivša kuharica zamolila da zamijeni kolegicu koja je bila bolesna. Ona sada pomaže učiteljici zaduženoj za program prehrane Marijinih obroka, a uz garanciju svakodnevnih obroka, vidjela je pozitivne promjene koje se tiču briga oko nesigurnosti vezanih uz hranu kod roditelja i općeg zdravstvenog stanja učenika.

Ona kaže: "Od početka sam pratila susjedu u školu uvijek kada sam imala slobodnog vremena. Volontiranje mi je važno jer mi daje zadovoljstvo zbog služenja školi i zajednici. Sretna sam kada vidim da su djeca sretna, zdrava i da redovito pohađaju školu zbog posluženog obroka, čiji sam i ja dio. Snažno osjećam da imam važnu ulogu u sudbini ove djece jer će im posluženi obrok u školi omogućiti da završe obrazovanje i postanu neovisni u budućnosti. U ovim krajevima, roditelji i skrbnici ovise o povremenim poslovima kako bi zaradili za život, a program hranjenja u školama pomaže mnogim roditeljima da više zarade jer ne gube vrijeme za ručak. Program prehrane u školi pomogao je mojoj obitelji i drugim roditeljima jer više ne moramo financirati obrok za djecu svaki dan, jer se hrana poslužuje u školi. Zajednica je također počela tješnje surađivati sa školom, kako bi pomogla programu, dajući drva i vodu."

U kuhinji Osnovne škole Kipkaren, Maureen i ostali volonteri pripremaju obroke i miješaju kukuruz za 1300 učenika, potaknuti mogućnošću za topao i zdrav Marijin obrok.

Upoznajte naše djelovanje u Keniji gdje dopiremo do 139 807 djece svakog školskog dana.