Prikupljanje sredstava

Prikupljajući sredstva za nas, možete pomoći Marijinim obrocima da unesu dugotrajne promjene u živote djece u nekima od najsiromašnijih zajednica u svijetu.

Samo 132 kune potrebno je za prehranu jednog djeteta cijele školske godine, a čak i najmanji iznosi mogu imati veliki učinak.