Čime se bavimo

Marijini obroci osiguravaju obroke koji mijenjaju život najsiromašnijoj djeci svakoga dana kad
pohađaju školu.

Pročitajte o tome kako i gdje radimo i kakav utjecaj naši projekti imaju na zajednice i na pojedince širom svijeta.

Puno je različitih načina na koje možete pomoći donirajući svoje vrijeme, novac, misli i molitve.