Načini doniranja

Veliku većinu našeg rada širom svijeta obavlja prekrasna vojska volontera. Ali mi ovisimo o donacijama - o novcu i robi - da bi se kupila hrana i druge osnovne potrepštine.

Bez obzira na to kako odlučite davati, zahvalni
smo za vašu podršku.