Slavimo 20 godina Marijinih obroka

Godine 2002. Marijini obroci su najranjivijoj djeci svijeta obećali omogućiti hranjiv obrok svaki dan u obrazovnim ustanovama.

Back to all stories | Posted on 13/06/22

Danas, nakon 20 godina, Marijini obroci ispunjavaju to obećanje 2,279,941 djetetu svakog školskog dana kojemu osigurani svakodnevni obrok daje dovoljno energije za koncentraciju i učenje na nastavi. Ovu djecu nazivamo „Generacija nade“ jer vjerujemo da mogu odrasti dobro nahranjeni i obrazovani, opremljeni vještinama kojima bi mogli sebe i svoje zajednice izbaviti iz siromaštva. 

Kroz svoju povijest, Marijini obroci utemeljili su se u nekima od najopasnijih i najizazovnijih područja u svijetu, gdje sukobi, klimatske promjene  i nedostatak hrane utječu na svakodnevni život te je potreba akutna i hitna. U brojnim državama gdje poslužujemo svakodnevne obroke djeca rade na poljima, prose na ulicama ili skupljaju otpatke kako bi preživjeli, umjesto da sjede u učionicama. Kroz godine, naš je posao dokazao da se prisutnost u školi i sudjelovanje na nastavi povećavaju u školama u kojima se poslužuju Marijini obroci i da se djeca manje brinu o gladi i rijetko ili nikada  ne odlaze s nastave zbog gladi. Jednostavna je to ideja koja funkcionira.

Kako Marijini obroci obilježavaju svoju 20. obljetnicu, potreba da održimo svoje obećanje djeci uključenoj u naš program za prehranu u školi i dođemo do sljedećeg gladnog i siromašnog djeteta sve je jača.