Uganda

Marijini obroci djeluju u 20 država na četiri kontinenata.

Uganda

Iako je nedavno povećanje broja djece koja pohađaju osnovnu školu u Ugandi ohrabrujuće, oko trećine djece u državi još uvijek je izvan škole.

Među onima koji sada primaju Marijine obroke su djeca koja su bila žrtve otmica Božje vojske otpora i djeca koja su propustila obrazovanje jer su se sklonila u izbjegličke kampove da pobjegnu od sukoba u državi.

Naš rad

Dijelimo obroke školskoj djeci u glavnom gradu, Kampali, gdje mnoga djeca žive u siromaštvu, kao i u istočnoj i sjevernoj Ugandi.

Početak djelovanja

Naš utjecaj

Naš partner

2008. godine.

više od 12.000 djece prima Marijine obroke.

Emmaus Foundation

Jeste li znali?

Pretpostavlja se da u Ugandi ima preko milijun djece bez roditelja zbog HIV-a/AIDS-a.