Malavi

Marijini obroci djeluju u 20 država na četiri kontinenata.

Malavi

Malavi je centar našeg najvećeg programa školske prehrane. To je i dalje jedna od najsiromašnijih država u svijetu i suočava se s velikim izazovima u obrazovanju, pristupu zdravstvenoj skrbi i raširenom neuhranjenošću djece.

Uspijevamo doprijeti do tisuća djece osnovnoškolske dobi u cijeloj zemlji, gdje usko surađujemo sa školama i zajednicama volontera koji nam pomažu da pripremamo i služimo hranjive obroke svakoga školskog dana.

Naš rad

Pružamo obroke za 30% djece osnovnoškolske dobi diljem zemlje.

Početak djelovanja

Naš utjecaj

2002. godine

više od 1.000.000 djece prima Marijine obroke

Ured Marijinih obroka

Marijini obroci Malavi djeluju iz Blantyrea u južnom Malaviju i sada imaju oko 114 zaposlenika koji dostavljaju hranu te upravljaju našim programom školske prehrane i nadgledaju ga.

Jeste li znali?

Marijini obroci počeli su u Malaviju 2002. godine kada se naš osnivač susreo s 14-godišnjim dječakom koji mu je rekao: „Želio bih imati dovoljno hrane za jelo i moći jednoga dana ići u školu.”